מס הכנסה
מיסים כללי
מיסוי מקרקעין
מס ערך מוסף
משפט כללי
פסקי דין

מיסים כללי


התיישנות הליכי הגבייה המנהלית בגביית חוב ארנונה, מס הכנסה, מס שבח, מס רכישה ומע"מ - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

ניסוחם המורכב של דיני המס בישראל - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)
 
הפליה בהסדרי הכופר ברשות המסים - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)
 

האחדת סדרי הדין בכל חוקי המס בישראל - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

ההקפדה על זכות השימוע בדיני מיסים במישור האזרחי ובמישור הפלילי - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

ניגוד העניינים בוועדות הערר לפי חוקי המס - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

 רשות המיסים מצפצפת על בית המשפט המחוזי - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

 פרשנות דיני מיסים - המחלוקת בין שופטי בית המשפט העליון - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

השווי לצורך מס בהתמחרות סגורה בין שותפים - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)