מס הכנסה
מיסים כללי
מיסוי מקרקעין
מס ערך מוסף
משפט כללי
פסקי דין

מס ערך מוסף
החלטת מע"מ על שינוי סיווג חייבת במתן זכות שימוע - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

מע"מ על קבוצות רכישה - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

הכרה בחובות אבודים לצורך מס ערך מוסף - צמצום הלכת אלקה - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

פרשנות הוראת סעיף 105 לחוק מס ערך מוסף - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)