מס הכנסה
מיסים כללי
מיסוי מקרקעין
מס ערך מוסף
משפט כללי
פסקי דין

משפט כללי


 

חיפוש מידע על דירות למכירה בלוח מאגר הנדל"ן של רשות המיסים - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)
 
יו"ר ארגון מורי הנהיגה חויב במאה אלף ש"ח פיצויים בגין לשון הרע - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)
 
כללי המשפט המנהלי בנוגע למינוי עובד ציבור ובנוגע להעברתו מתפקידו - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)
 
חוות דעת בעניין נשיא המדינה עזר וייצמן (חלק א)
 
חוות דעת בעניין נשיא המדינה עזר וייצמן (חלק ב)