מס הכנסה
מיסים כללי
מיסוי מקרקעין
מס ערך מוסף
משפט כללי
פסקי דין

מאגר הנדל"ן


חיפוש מידע על דירות למכירה בלוח מאגר הנדל"ן של רשות המיסים

מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

לאחרונה, הלוח האינטרנטי של נציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעין הכולל מידע ונתונים אודות מחירי עסקאות הנדל"ן אשר מבוצעות בישראל לרבות: מכר של דירות, בתים, משרדים, קרקעות, בניינים ועוד, הפך נגיש גם לציבור הרחב.

לדעתי הפיכת המידע לנגיש וזמין לציבור הרחב מהווה אבן דרך חשובה בשוק הנדל"ן בארץ, אשר תוביל, בין היתר, להגברת השקיפות והבקרה בענף זה, להגברת האמינות בעסקאות נדל"ן ולשיפור הערכתן של שומות מקרקעין.

אני ממליץ לכל מי שמתכנן לרכוש נכס מקרקעין להיכנס לאתר ולקבל מידע על רכישות קודמות של הנכס, השווי אשר שולם בגינו, לרבות מידע על שווי השוק העדכני של הנכס. מידע כאמור יכול לסייע בשעת ניהול משא ומתן על מחיר הנכס ומהווה מקור טוב להשוואת מחירים.

האתר עצמו פשוט וקל לשימוש ומאפשר קבלת נתונים לפי חתכים שונים (לדוגמא: על ידי הזנת מספר הגוש והחלקה של הנכס). את המידע ניתן לקבל בהתייחס לתקופה מוגדרת על ידי הזנת טווח תאריכים מבוקש. לחיצה על אחת הכותרות מסדרת את העסקאות אשר נעשו בנכס לפי סדר כרונולוגי, מהמכירה הראשונה של הנכס ועד המכירה האחרונה שלו. כמו כן ניתן לקבל מידע על המחיר הכי זול אשר שולם בגין הנכס ועד המחיר היקר ביותר אשר שולם בגינו.

כיום ניתן לקבל באתר מידע על יום המכירה, התמורה המוצהרת, שווי המכירה, מהות המכירה, החלק הנמכר והיישוב שבתחומו נמצא הנכס הנבחר בלבד. ברם, רשות המיסים הודיעה, כי המידע במאגר יורחב בעתיד ויכלול גם נתונים פיסיים של הנכסים הנמכרים, בהתבסס על המידע שהצדדים לעסקה מציינים בהצהרתם. בשלב זה הגישה לאתר הינה חופשית וללא תשלום, ואולם לאחר הרחבת המידע הזמין במאגר תוטל אגרה בתמורה לשימוש במערכת.

חשוב לציין, כי בהתאם להוראת סעיף 4 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים למסירת מידע), התשס"ג – 2003, המידע אשר מופיע במערכת איננו מהווה אישור של המנהל בדבר אמינות התוכן וכל הזכויות במידע שמורות למנהל.


חזרה לדף מאמרים בנושא משפט כללי