מס הכנסה
מיסים כללי
מיסוי מקרקעין
מס ערך מוסף
משפט כללי
פסקי דין

יצחקי דוד - המשך פסק הדין


לעניין זה אפנה עוד לדבריו של עו"ד י. יהב בספרו לשון הרע, הוצאת "תמר", התשנ"ו - 1996, (מהדורה שנייה), בעמ' 56:

"א. המבחן שבאמצעותו יש לקבוע אם אכן עלולים דברים מסויימים שהשמיע הנתבע או הנאשם להביא לידי הוצאת שם הרע, אינו המבחן הסובייקטיבי, היינו - מה חושב התובע המרגיש עצמו נפגע, אלא המבחן חייב להיות זה האובייקטיבי, היינו - כיצד עלולה החברה לקבל את דברי אותו פרסום.
ב. לעניין זה, אין אפילו צורך בשמיעת עדויות ביחס לשאלה כיצד הבין הציבור את דברי הפרסום, אלא השופט לבדו ישקול בדבר ללא שמיעת עדויות."

כן אפנה לספרו של אורי שנהר, דיני לשון הרע, נבו הוצאה לאור בע"מ, תשנ"ז - 1997, בעמ' 110: "כאמור, לפרסום הפוגע יינתן המובן שייוחס לו על ידי "האדם הסביר". עקרון זה מעורר את השאלה, האם "האדם הסביר" הוא האדם הממוצע מתוך כלל הציבור, או שמא יש מקרים שבהם "האדם הסביר" ישקף ציבור מצומצם יותר. הכלל שנפסק לעניין פרשנות הפרסום הוא, שהפרסום יפורש על פי המשמעות המקובלת בציבור כולו ועל פי הבנתו של "האדם ברחוב" או "האדם הרגיל", ש"איננו המשכיל ביותר או האיש הירוד ביותר מבחינת התפתחותו".

(6) בענייננו - כאשר אומרים על מורה לנהיגה שהיה במשך שנים יו"ר ארגון מורי הנהיגה, כי הוא פושע ורוצח שמשאיר תלמיד לנהוג בסמיטריילר לבד וכי עניינו "נמצא כרגע בחקירת המשטרה", יש בכך משום פגיעה באותו אדם על פי המבחן האובייקטיבי.

מר גולן אישר, כי הוא התכוון לומר דברים חמורים ביותר על יצחקי, ואף יותר ממה שאמר בפועל. לדעתו, לא רק שיצחקי הוא פושע ורוצח, אלא צריך לירות בו בסוללת תותחים (ראה עמוד 33 שורה 3 שבפרוטוקול נפלו בה מספר טעויות סופר).
גם האמירה ולפיה עניינו של יצחקי נמצא בחקירת משטרה, לא נאמרה על מנת לפאר ולרומם את שמו של יצחקי, אלא ליצור מצג ולפיו יצחקי הוא חשוד בעניין פלילי ועניינו נמצא בחקירה וגם אמירה זו נכנסת לגדר "לשון הרע" כמשמעותה בסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע.

9. על כן, יש לבדוק, אם במקרה דנן, יכול יצחקי ליהנות מההגנות בחוק איסור לשון הרע.

(1) חוק איסור לשון הרע משקף איזון בין זכות היסוד לשם טוב – מחד וזכות היסוד לחופש הביטוי – מאידך.
ראה לענין זה: ע"א 4534/02 רשת שוקן בע"מ נ' אלון (לוני) הרצקוביץ פ"ד נח (3) 558, ע"א 214/89 אבנרי נ' שפירא פ"ד מג (3) 840.

(2) כפי שצוין על ידי כב' השופט ריבלין ברע"א 10520/03 איתמר בן גביר נ' אמנון דנקנר תק-על 2006 (4) 1410:
"הזכות החוקתית לחופש ביטוי היא רחבה בהיקפה. על כן, גם ביטוי שיש בו לשון הרע חוסה, בשיטתנו, תחת כנפי זכות היסוד לחופש הביטוי". (סעיף 11 לפסק הדין).

(3) נקבע לא אחת בפסיקה, כי עיקר תכליתו של חופש הביטוי הוא להבטיח הגנה דווקא לביטויים קיצוניים המעוררים מחלוקת ואף סלידה שכן דברי נועם לא זקוקים כלל להגנה.
ראה לעניין זה: פסק הדין בעניין בן גביר דנקנר בסעיף 33 לפסק הדין וכן בג"צ 153/83 לוי נ' מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל פ"ד לח (2) 393, 411.

בפסה"ד בעניין בן גביר נ' דנקנר הרחיבו השופטים בזכותו של אדם לשם טוב, ובחשיבותו של חופש הביטוי. כב' השופט ריבלין ציין, כי עפ"י סעיף 15 לחוק הקובע הגנה לפרסומים דיברתיים, שהם בבחינת "הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי או ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לעניין ציבורי...", המחוקק סבר, כי פרסום דעה על אדם הנושא בתפקיד ציבורי ועל עניין ציבורי הוא בעל חשיבות כה רבה, עד כי אין הכרח שהפרסום יהיה דבר אמת ובלבד שייעשה בתום לב. (סעיף 21 לפסה"ד).

על כן, נבדוק, אם במקרה דנן, יכול הנתבע ליהנות מההגנות שהעניק החוק.

10. הגנת "אמת בפרסום" על פי סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע.
על פי הסעיף יש הגנה לנתבע אם הדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום עניין ציבורי.
ההגנה לא נשללת בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש.
במקרה דנן, הנתבע לא הוכיח, כי הדבר שפורסם היה אמת.

א) באשר לאמירות: "פושע ורוצח":
(1) גולן אישר בחקירתו הנגדית, כי לא ידוע לו על כתב אישום כלשהו שהוגש נגד יצחקי או על הרשעה פלילית כלשהי של יצחקי (עמוד 42 לפרוטוקול).
כמו כן לא נמסר כל מידע על תלמיד כלשהו של יצחקי שהיה לבד בסמיטריילר ופגע במאן דהוא.

(2) גם אם מר גולן טוען, שהוא לא התכוון לרצח של ממש שביצע יצחקי, הרי בהקשר הדברים שנאמרו על ידו בוועדה, ניתן היה על פי המבחן האובייקטיבי להסיק, כי מורה לנהיגה בסמיטריילר שמשאיר תלמיד לנהוג לבד בסמיטריילר, ומכונה על ידו "פושע ורוצח", יש לו רקורד של, לכל הפחות פצועים שנפצעו כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו, אם לא הרוגים.

ב) באשר לאמירה ולפיה: "הוא השאיר תלמיד לנהוג לבד ויצא להעביר שיעור. זה נמצא כרגע בחקירת המשטרה".

(1) מר גולן לא הצליח, למרות מאמציו הרבים, להוכיח, כי מדובר בפרסום שהוא אמת, גם אם הוא אישית סמוך ובטוח כי מה שהוא פרסם היה אמת.

מר גולן הגיש תלונה נגד מר יצחקי בחודש מרץ 2003. (נספח א' לתצהירו).
בתלונה המשתרעת על שלושה עמודים מציין מר גולן בין היתר, כי מדובר בממצאים חמורים המתועדים בקלטות וידאו ומהם עולה כי מר יצחקי מתיר לתלמידים שאינם בעלי רישיון נהיגה לנהוג בסמיטריילר בלא ליווי מורה לנהיגה.

(2) בסעיף 9 לתלונה כתב מר גולן:
"עוד אבקש, למען הגילוי המלא והנאות, להביא בפניכם גם את העובדות הבאות:
א. מידע אודות מעשיו של מר יצחקי, התקבל בידי לפני זמן מאדם שלא הזדהה. בשל כך שמדובר במעשים חמורים, החלטתי לבדוק את הענין ולשם כך שכרתי שירותיו של חוקר פרטי אשר תעד את המעשים בקלטות המצורפות.
ב. מר יצחקי ואני, שותפים בניהולו של בית הספר "צח", והתגלע ביננו סכסוך משפטי המתברר כיום בבתי המשפט.
למותר לציין כי מעשיו אלה של מר יצחקי נעשים שלא על דעת אף אחד מטעם בית הספר צח, קל וחומר שלא בהסכמת מי מטעם בית הספר.
ג. אני משמש גם בתפקיד יו"ר ארגון מורי הנהיגה בישראל.
אני סמוך ובטוח כי לאור הממצאים החמורים תפעלו בדחיפות ועל פי הדין כמתחייב בנסיבות החמורות של הענין נשוא תלונתי".

(3) בתלונתו במשטרה וגם בתצהיר העדות הראשית המפורט שלו, לא ציין מר גולן, כי הוא באופן אישי ראה את התלמידים של מר יצחקי נוהגים בסמיטריילר מבלי שמר יצחקי יהיה איתם.
רק בחקירתו הנגדית בבית המשפט הוא טען, כי הוא באופן אישי ראה את מר יצחקי עושה כן.
הוא לא יכל לנקוב בשמם של אותם תלמידים או בתאריכים שבהם ראה את מר יצחקי נוהג כפי שהוא מייחס לו, ורק טען, כי במועד שבו החוקר הפרטי מר אברהם סלע תיעד את אימן ג'ת נוסע בסמיטריילר, גם הוא ראה אותו, למרות שלא ניתן לראות אותו בקלטת.

(4) עם כל הכבוד, אינני מאמינה לדברים אלו של מר גולן.
אם אכן הוא במו עיניו ראה תלמידים של מר יצחקי נוסעים על הסמיטריילר לבד מבלי שמר יצחקי ילווה אותם, הוא היה אומר זאת הן בתלונתו במשטרה, ולכל המאוחר בתצהיר העדות הראשית.
הרי מדובר בעדות מכלי ראשון שיש לייחס לה משקל.
אך עובדה היא, שהוא לא טען זאת קודם לכן, וגרסתו בחקירה הנגדית בעניין זה היא "גרסה כבושה" לכל דבר ועניין.

להמשך פסק הדין לחץ כאן