העדר הנחה על הפקעה

מאת: עוזי שוחט, עו"ד (רו"ח)

בית המשפט העליון שינה בחודש דצמבר 2006 שתי פסיקות של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין וביטל את תחולת הוראת השעה על פיצויי הפקעה.

הוראת השעה העניקה הנחה ממס ביחס למימושי מקרקעין בתקופה הקובעת, בין 07.11.01 ועד 31.12.03). ביהמ"ש העליון קיבל את טענותיו של מנהל מיסוי מקרקעין איזור רחובות ופסק, כי מי שיום רכישת המקרקעין אצלו לפני 07.11.01, והוא קיבל פיצויי הפקעה בתקופת הוראת השעה, אינו זכאי להפחתת מס שבח נוספת של 20% בהתאם להוראת השעה.

בית המשפט העליון סבר, כי מאחר שעל פיצויי הפקעה מקבל הנישום, ממילא, להנחה ממס בשיעור של 50%, לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין, הרי שהוראת השעה מעניקה כפל הטבה ושלל אותה.

לפי ביהמ"ש העליון, מטרת הוראת השעה היתה להאיץ את הפעילות בענף המקרקעין, ומטרה זו אינה מתקיימת כאשר מדובר בהפקעת מקרקעין שאינה מכירה רצונית.

יחד עם זאת, נפסק על ידי השופטת עדנה ארבל, כי מי שרכש זכות במקרקעין בתוך התקופה הקובעת (מיום 07.11.01 עד ליום 31.12.03) והיא הופקעה ממנו בתקופה הקובעת, יהנה הן מהנחת המס בשיעור 50% והן מהפחתת מס נוספת לפי הוראת השעה.

כזכור, הוראת השעה העניקה הנחה בשיעור של 20% מהמס שהיה משתלם אלמלא הוראת השעה, על מכירות בתקופה הקובעת עד יום 31.12.02, ובשיעור של 10% על מכירות עד יום 31.12.03.

במילים אחרות, עדיין נותרה סיטואציה של כפל הנחה על פיצויי הפקעה בתקופת הוראת השעה, אך תחולתה צומצמה רק לגבי מי שרכש את המקרקעין בתקופה הקובעת והם הופקעו ממנו בתקופה זו.

חזרה לדף מאמרים בנושא מיסוי מקרקעין