פורסם תזכיר חוק לביטול הפטור במכירת דירת מגורים שנייה - מאת: עוזי שוחט, עו"ד (רו"ח)

ביטול הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאיננה דירה יחידה - מאת: עוזי שוחט, עו"ד (רו"ח)


החזר מס רכישה לחוכר מקרקעין שלא מימש אופציה להארכת תקופת החכירה - מאת: עוזי שוחט, עו"ד (רו"ח)

מדריך למוכר זכות במקרקעין באתר של רשות המיסים


מדריך למוכר דירת מגורים באתר של רשות המיסים


סימולטור מיסוי מקרקעין באתר של רשות המיסים

תשלום מיסי מקרקעין אונליין באתר של רשות המיסים

מאגר טפסי מיסוי מקרקעין באתר של רשות המיסים

העדר הנחה על הפקעה - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

מכה לרשות המיסים מכיוון קבוצות הרכישה - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

ואלו הן עשרת הדיברות למארגני קבוצות רכישה - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

הגדלת נטל המס על קבוצות רכישה - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)


דירה שהושכרה למגורים ושימשה לעסק - האם מכירתה פטורה ממס שבח - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

מיסוי זכויות בניה לפי חוק מיסוי מקרקעין - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

צמצום העילות לתיקון שומת מס שבח - מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח) 

ביטול מס המכירה ושינוי שיעורי המס המוגבלים מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)